Maximum Performans Club
Garanti Bankası'nın Borsa bölümünden, borsada bulunan tüm senetler hakkında ayrıntılı olarak 3 aylık, 1 yıllık teknik analizler alabilirsiniz.
Türkiye içindeki tüm GSM servislerine ücretsiz mesaj çekebilirsiniz.
24 Mayıs 1968'de Ankara'da doğdum. 1996 yılında Doğu Akdeniz Ün. Bilgisayar Müh.'liğini bitirdim.
Sineğe tıklarsanız sayfanın başına gidebilirsiniz...
İş Bankası; Online Bankacılık sayfasına direkt olarak bağlanabilirsiniz.
Garanti Bankası; Online Bankacılık sayfasına direkt olarak bağlanabilirsiniz.
Citibank; Online Bankacılık sayfasına direkt olarak bağlanabilirsiniz.
Garanti Bankası'nın hazırladığı, Yeni Borsa Teknik Analiz sayfası; borsada bulunan tüm senetler hakkında ayrıntılı olarak 3 aylık, 1 yıllık teknik analizler alabilirsiniz.
(C) 2001 - 2010

Login XP sitesini buraya tıklayarak Homepage yapabilirsiniz.

 

 

            
 
.

 

                              
 

 

 

 
 

Son yenileme tarihi : 

 

ÜRÜNLERİMİZ & HİZMETLERİMİZ

 

Yeni 192Plus! v2 KKTC Telefon Rehberi

27/2/2013

Evet nihayet Kıbrıs için gerçek bir telefon rehberi programı windows ortamında yapıldı. 192Plus! v2 size 130,000 telefon numarası ve 7000 çek yasaklı listesini (1989'dan itibaren...) evinizdeki veye işyerinizdeki bilgisayara yükleme keyfini sunuyor. Program yeni telefon numaralarını ve çek yasağına girenlerin listelerini internetten otomatik olarak yükleyebiliyor. Program içinden yeni telefon numaraların girişi ve Gruplama'da yapılabilmektedir. 

Not: 192Plus! v2 programı istenirse evinizdeki veya işyerinizdeki bilgisayarınıza firmamız elemanları tarafından
ücretsiz olarak kurulabilir.
 

Superonline PROXY ve UYDU Ayarları

Superonline Proxy Ayarları:

(Local Area Connection - Properties - Internet Protocol (TCP/IP)'ye girilir)
IP Address: 192.168.0.1  (Server veya Internete Bağlanan Bilgisayar - Ana Makina için), Diğer makinalara 2, 3 diye devam edin.
Subnet mask: 255.255.255.0  olmalıdır.
Default gateway: 192.168.0.1

Preferred DNS Server: 82.145.227.27
Alternate DNS Server: 82.145.227.28 olmalıdır.

Show Hidden Files and Folders not working?

Change the Value = 1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL

And you can change the "Show Hidden Files and Folders" specialities of explorer.

Menüde Kapalı olan Task Manager'in RegEdit den Aktiv Yapılması !!!‏

Baslat->Calistir->RegEdit->

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\System

buraya girdiginde DisableTaskMgr yazmasi lazim buna sag tus tikla ve ayarini 0 yap oda olmasa DisableTaskMgr yi sil olmasi lazim.

System Restore Group Policy restrictions (System Restore Tıklaması aktiv değil ise registry den düzeltilmesi) !!!

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Policies \ Microsoft \ Windows NT \ SystemRestore

* In the right-pane:

  * Delete the value DisableConfig
 
* Delete the value DisableSR

Networkden EXE uzantılı veya istediğiniz uzantılı programları direkt olarak çalıştırmak için gerekli ayarlar !!!

Gerekli ayarları diğer sayfada bulabilirsiniz. Çözüm için tıklayınız.

'Shutdown' Kapanış penceresine 'Hibernate' butonu ekleme ayarı !!!

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\Shutdown
Create a DWORD value named ShowHibernationButton and set its data to 1. 

Şimdi Start a basıp Shutdown ı seçin 4 buton seçeneğinin geldiğini göreceksiniz.

Add (Search) Option to the Pop-Up Menu !!!‏

HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find

Rename or delete the REG_SZ: 'LegacyDisable' value

Norton Antivirus 10.1 vpmsece4.dll Hatasi (Uninstall yapıldıktan sonra) - Outlook Baslarken Cikiyor !!!‏

C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Directorysinin icinden extend.dat 'i silince Outlook a girerken cikan asagidaki hata mesaji bir daha cikmaz.

HATA:

The Add-in Symantec Antivirus 10.1 cannot be loaded and has been disabled by Outlook

Windows 7 & Windows Vista God Mode

Create New Folder.... Change the name with GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

IE8 Certificate Error Solution

Bu Soruna 2 olay sebep olmaktadır; 1) Bilgisayarın sistem tarihi yanlıştır. 2) Tarih doğruysa; Internet Explorer’ı açın, Tools/Internet Options/Advanced içinden Security Başlığına gelin. Burada, Check for server certificate revocation’ın tıkını kaldırın. Birde Check for publisher’s certificate revocation tikini kaldırın sorun ortadan kalkacaktır.

3COM ADSL Modem Ayarları

REGEDIT in Enabled Yapılması

First Method:
Click Start -> Run -> gpedit.msc -> User Configuration -> Administrative Templates -> System -> Prevent access to registry editing tools -> Right Click Properties -> Set it to Not Configured.

Second Method:
Click Start -> Run. Type this command in Run box and press Ok.

REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0

Then a prompt will come up with this question: Value DisableRegistryTools exists, overwrite (Y/N)? Type yes and hit Enter.

After u did that also type this command in the run box and hit enter.

REG add HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0

Then it will also come up with the question: Value DisableRegistryTools exists, overwrite (Y/N)? Type yes and hit Enter.

Third Method:
STEP1. Disable as much as you can from your startup. Remove programs from your startup folder and such, so as not to lag down the bootup process.

STEP2.Create a new shortcut on your desktop, point it to "C:\Windows\regedit.exe"

STEP3.Log off, then log back on.

STEP4.As soon as you see your desktop, double click on the shortcut. The system does not check for policies until a few seconds after it booted up. If you click on the icon fast enough, it should let you get in.

After you close it though, it will not open unless you redo step 3 and 4.

Fourth Method:
Getting into the registry editor by making a vbs script in notepad:

Open Notepad and copy this script into it. And save it as regtool.vbs on your desktop.

VBS SCRIPT(select everything and copy into notepad and save as regtool.vbs):

Option Explicit
'Declare variables
Dim WSHShell, rr, rr2, MyBox, val, val2, ttl, toggle
Dim jobfunc, itemtype
On Error Resume Next
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
val = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"
val2 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"
itemtype = "REG_DWORD"
jobfunc = "Registry Editing Tools are now "
ttl = "Result"
'reads the registry key value.
rr = WSHShell.RegRead (val)
rr2 = WSHShell.RegRead (val2)
toggle=1
If (rr=1 or rr2=1) Then toggle=0
If toggle = 1 Then
WSHShell.RegWrite val, 1, itemtype
WSHShell.RegWrite val2, 1, itemtype
Mybox = MsgBox(jobfunc & "disabled.", 4096, ttl)
Else
WSHShell.RegDelete val
WSHShell.RegDelete val2
Mybox = MsgBox(jobfunc & "enabled.", 4096, ttl)
End If

I cant change Home Page Error Solution

I cant change The Home page its draft color (its not editable)?
How can I solve this problem?
 
Specific registry settings affected are:
Run Regedit program;
change the 00000001 to 00000000. Thats it.

The effected areas are;
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel] - DWORD
"HomePage"=dword:00000001 (grays out the whole section)
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] - DWORD
"NoSetHomePage"=dword:00000001
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions] - DWORD
"NoSetHomePage"=dword:00000001

Cannot create toobar in Windows XP Error Solution

Hata : “Cannot create toolbar in Windows XP”

Quick Launch’I açmaya çalıştığınızda gelen hata buysa şu yöntemlerle sorunu halledebilirsiniz;

İlk önce “Windows Explorer” penceresi açılır. “Tools” Menüsünden “Options” a girilir.
“View” seçilir ve “show hidden files” seçilir. “Hide protected operating system files” tiki kaldırılır.
Şimdi tüm dosyaları görebilecek hale geldik.

Daha Sonra

C:\Documents and Settings\<User Adı>\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

“Quick Launch” folder silinmiş ise tekrar yaratınız veya diğer kullanıcılardan kopya edebilirsiniz.
Sorun çözülmez ise;

“Start” “Run” seçip;

IE4UINIT.EXE programını çalıştırın.

Oda olmazsa;

Yine “Run” dan;
REGSVR32 /i SHELL32.DLL
REGSVR32 /i BROWSEUI.DLL

Programları çalıştırıp “Restart” yapınız.

Toshiba Garanti Sorgulama Linkleri

http://aps2.toshiba-tro.de/unit-details-php/unitdetails.aspx?&modes=-1|-1|-1&xslLink=styles/toshiba.xsl
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/globalEntitlement.jsp?nav=Warranty 

SONY VAIO'lardaki Side Bar HAtasını Giderme !!!

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Windows \ Sidebar
HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Windows \ Sidebar

içerisinde bulunan değerlerin temizlenmesi yeterli olacaktır.

OGAEXEC.EXE Error at Startup !!! Solution !!!

Run this code;

MsiExec.exe /uninstall {B148AB4B-C8FA-474B-B981-F2943C5B5BCD}

Then delete or move files from Windows/system32

OGAAddin.dll OGACheckControl.dll OGAEXEC.exe

Block Facebook or ANY Pages !!!

Step 1: Click the Start button and select Run. Now type the following text in that Run box:

notepad c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

Step 2: You will see a new notepad window on your screen containing some cryptic information. Don’t panic. Just goto the last line of the file, hit the enter key and type the following:

127.0.0.1 orkut.com
127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 myspace.com

Save the file and exit. That’s it. None of the above sites will now open on your computer.

Outlook'ta bir e-posta ekini açmaya çalıştığınızda hata iletisi: "Dosya oluşturulamıyor" !!! Sorunu Çözümü !!!‏

http://support.microsoft.com/kb/305982

MAP yapılmış network diskine, bilgisayar başlarken otomatik bağlanamıyorsanız aşağıdaki komutları Task Manager'e kaydedebilirsiniz

Basla.BAT Dosyası;
echo off
net use X: /delete
net use X: \\OFFICE2\Sigorta /user:SILA 1 /persistent:yes
Sigorta.exe
exit

Task Schedular'ın içinden, Basic Task yaratıp, Logon olduğunda 15sn gecikmeli olarak Basla.BAT dosyası çalıştırılacak, Task yaratılacak.

 


Supported by DOTCOM COMPUTERS
 

Ofis : (90) 392 229 1078, Fax : (90) 392 229 1079
Cep : (90) 533 861 6881